Haberler

Tezli Yüksek Lisans Programımız Eylül 2018'de Eğitim-Öğretime Başlıyor...
Tarih: 22.6.2018

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2018 Eylül Döneminde Eğitim-Öğretime Başlayacaktır.

Kontenjanlar

Anabilim Dalı
Kontenjan
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) (%50 indirimli) 3
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) 12

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına Başvurmak İçin Gerekli Şartlar

1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programına; “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” (“Elektrik Elektronik Mühendisliği” ve “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” dahil), “Elektrik Mühendisliği”, “Elektronik Mühendisliği” ve “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip (mezun) adaylar başvurabilir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 Sayısal puanı alınmalıdır. Yabancı dil puanı şartı yoktur ancak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında yabancı dil puanı katkı sağlamaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına Yapılan Başvuruların Değerlendirme Süreci

a) Ön bilgi: Başvurularda adayın tüm notları 100 üzerinden değerlendirilir. Not sisteminin dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu esas alınır.

b) Ön değerlendirme: Başvuran adayların ALES Sayısal puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i ve yabancı dil puanının %15’i toplanarak ön değerlendirme puanı hesaplanır ve bu ön değerlendirme puanına göre büyükten küçüğe doğru sıralama yapılır. Yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına çağırılır.

c) Değerlendirme: Mülakat sınavına alınan adayların ALES Sayısal puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil puanının %15’i, mülakat sınavı notunun %20’si toplanarak başarı puanı hesaplanır ve başarı puanı itibariyle büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılır. Adayların başarılı sayılması için bu şekilde hesaplanan başarı puanının en az 50 olması gerekmektedir. Mülakat sınavına girmeyen adayın mülakat notu “0” (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Başarı sıralamasında ilk 3’e giren adaylar %50 indirimli kayıt hakkı kazanmaktadır.

d) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, ancak yabancı dil puanı (YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav puanı) bulunmayan adaylar, ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında yabancı dil puan katkısından yararlanamazlar (yabancı dil puanı “0” (sıfır) olarak değerlendirilecektir.).

e) Eşit başarı puanına sahip olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde öncelikle ALES ve daha sonra lisans mezuniyet notu dikkate alınır.

Öğrenim Ücreti

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programında yıllık ücret 
10.000 TL’dir. Yukarıda detayları verilen başarı sıralaması itibariyle ilk 3’e giren adaylar %50 indirimli kayıt hakkı kazanmaktadır. Peşin ödemelerde %5 (beş) indirim ve aynı kurumdan en az beş kişi kesin kayıt yaptırdığı takdirde %10 (on) indirim uygulanır. Denizbank A.Ş. ile yapılan anlaşmaya göre öğrenim ücreti sekiz (8) taksit halinde tahsil edilir. Ayrıca kredi kartlarına (Card Finans, Maximum, Axess, World ve Bonus) sekiz (8) aya kadar taksit yapılabilir.

Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler

1. Başvuru formu (Form için tıklayınız)
2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi
3. ALES sonuç belgesi
4. Lisans not durum belgesinin (transkript) aslı ve 1 adet fotokopisi
5. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)
6. Yabancı dil belgesi (YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi)
7. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı
8. 1 adet fotoğraf

Programla İlgili Başvuru Takvimi
 

 Tarih  İşlem
 2 Temmuz 2018- 31 Ağustos 2018  Başvuru Dönemi
 4 Eylül 2018  Ön değerlendirme sonuçlarının açıklanması
 6 Eylül 2018  Mülakat Tarihi
 7 Eylül 2018  Sonuçların Açıklanması
 10-12 Eylül 2018  Kesin Kayıt ve Ders Kayıtları
 13 -14 Eylül 2018  Yedek Aday Kaydı ve Ders Kayıtları
 13 -14 Eylül 2018  Özel Öğrenci* Kayıtları ve Ders Kayıtları
 17-21 Eylül 2018  Güz Yarıyılı Mazeret Ders Kayıtları, Ders 
Ekleme, Ders Bırakma
 17 Eylül 2018 – 21 Aralık 2018  Güz Yarıyılı

 


*Yüksek lisans programına kayıtlı olmayan ilgili bölüm mezunları, özel öğrenci statüsünde ders alabilmektedirler (20 Nisan 2016 tarihli Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 31’e göre).

Başvuru adresi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kampüsü Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

İletişim

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kampüsü
Erkilet Dere Mah. Kuzey Çevre Yolu Kocasinan/KAYSERİ
Tel: 0 (352) 324 00 00 – 2253, 2292, 2255
Fax : 0 (352) 324 00 04
e-mail : eem@nny.edu.tr

Duyurulur.

Haber Arsiv


Yukarı