Neden Elektrik-Elektronik Mühendisliği?

    Ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olmasının ve toplumsal refahı yakalamasının yolu, teknoloji geliştirme ve inovasyon (yenilik) yoluyla teknolojik olarak üstün özelliklere sahip, kaliteli, dünya standartlarında, katma değeri yüksek ürünler üreten elektrik-elektronik sanayi ve bilişim sektörlerine sahip olmasından geçmektedir.
 
En hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, bilgi ve bilgiyi işleyecek teknolojik altyapı, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin önemini daha da arttırmıştır. Hemen hemen bütün teknolojiler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki gelişmelerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği günlük hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında önemli rol üstlenen mühendislik dallarında biridir. Dolayısıyla, bugün her alanda hızla büyüyen ülkemizde endüstride birinci derecede ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında gelecekte de daha uzun yıllar Elektrik-Elektronik Mühendislerine ihtiyaç artarak devam edecektir.
 
Bilgi teknolojisi alanındaki hızlı gelişmeler, Elektrik-Elektronik Mühendisleri için birçok yeni imkanlar ve kolaylıklar getirdiği gibi, çözüm bekleyen birçok yeni problemi de beraberinde getirmiştir. Elektrik-elektronik ürünleri son yıllarda çok hızlı bir şekilde katlanarak artan çeşitlilik ve özellikler göstermeye başlamıştır. Hızla gelişip ve değişen bu ortam, doğal olarak elektrik-elektronik mühendisliğinin önemini ve popülaritesini daha da artırmıştır.

   Yukarı