Bölümümüzün Amacı

    Bölümümüz, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürün ve uygulamaya dönüşümünde görev alıp etkin katkılarda bulunacak, nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dünya standartlarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün temel hedefi, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, mesleki açıdan yetkin, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, mesleğine saygı ve sevgi duyan, paylaşımcı, yapıcı, araştırmacı, girişimci, üretken, ekip çalışmasında başarılı, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, bakış açısı geniş, çevre koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen, bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, sosyal ve kültürel yönü güçlü mühendisler yetiştirmeye devam ediyoruz.

Sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek verilmektedir. Bölümümüzün öncelikli hedeflerinden birisi mezunlarımızın iş arayan değil, iş kuran ve istihdam oluşturan girişimciler olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.Yukarı