Akademik Kadro

Kerim GüneyProf. Dr. Kerim GÜNEY
[kguney@nny.edu.tr]
Rektör
Doç. Dr. Serhan YAMAÇLI 
[syamacli@nny.edu.tr]
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ali ÖZEN
[aozen@nny.edu.tr] 
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Asuman SAVAŞÇIHABEŞ 
[ahabes@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Oralhan
[zoralhan@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKUR
[mokur@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kumru UYAR
[kuyar@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Erhan KURT
[ekurt@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Recep EMİR
[remir@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör.Büşra CENİKLİOĞLU
[bceniklioglu@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Okutman Mehtap DİLEK 
[mdilek@nny.edu.tr]
Okutman
Bahadır KILIÇ
[bkilic@nny.edu.tr]
Bilgisayar Mühendisi
 
 Misafir Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
[mozdemir@nny.edu.tr] 
Misafir Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ferhat DALDABAN 
[daldaban@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Aytekin BAĞIŞ
[bagis@erciyes.edu.tr] 
Misafir Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ÇETİNKAYA
[cetinkaya@erciyes.edu.tr] 
Misafir Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÜSTKOYUNCU
[nurettinu@erciyes.edu.tr] 
Misafir Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Hasan Özsoy
[ozsoyh@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Görevlisi
 

 Yukarı