Çalışma Alanları

     Elektrik-elektronik mühendisliğinin uygulama alanları her geçen gün çoğalmakta ve buna paralel olarak piyasada nitelikli mühendislere olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Elektrik-elektronik mühendisleri bilişim, haberleşme, otomasyon ve enerji gibi sektörlerin yanında endüstride birçok alanda iş bulma imkanına sahiptir. Elektrik-elektronik mühendislerinin istihdam edilebileceği çok çeşitli kamu kurumları ve özel sektör işletmeleri mevcuttur. Elektrik-elektronik mühendisleri şu alanlarda çalışabilirler: Savunma sanayi, kablolu veya mobil haberleşme sistemleri, radyo ve TV yayın kuruluşları, kontrol ve kumanda sistemleri, robotik, otomasyon, modelleme ve prototip geliştirme, gömülü sistem tasarımı, bilgisayar donanımı ve yazılımı, ARGE birimleri, elektrik tesisatı, elektrik tesisleri, enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımı, yüksek gerilim, uzaktan algılama, kablo sanayi, aydınlatma cihazları sanayi, elektromekanik sanayi, bina ve yol aydınlatmaları, yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri, tıpta kullanılan elektronik sistemlerin tasarımı, uygulanması ve test edilmesi. Yukarı