Akademik Kadro


Kerim GÜNEY

Prof. Dr.
Kerim GÜNEY

Rektör

[kguney@nny.edu.tr]

Detay

Serhan YAMAÇLI

Prof. Dr.
Serhan YAMAÇLI

Bölüm Başkanı

[syamacli@nny.edu.tr]

Detay

Ali ÖZEN

Prof. Dr.
Ali ÖZEN

Öğretim Üyesi

[aozen@nny.edu.tr]

Detay

Zeki Oralhan

Doç. Dr.
Zeki Oralhan

Öğretim Üyesi

[zoralhan@nny.edu.tr]

Detay

Mehmet BİLİM

Doç. Dr.
Mehmet BİLİM

Öğretim Üyesi

[mbilim@nny.edu.tr]

Detay

Asuman SAVAŞÇIHABEŞ

Dr. Öğr. Üyesi
Asuman SAVAŞÇIHABEŞ

Öğretim Üyesi

[ahabes@nny.edu.tr]

Detay

Ahmet DOĞAN

Dr. Öğr.Üyesi
Ahmet DOĞAN

Öğretim Üyesi

[adogan@nny.edu.tr]

Detay

Erhan KURT

Arş. Gör.
Erhan KURT

Araştırma Görevlisi

[ekurt@nny.edu.tr]

Detay

Recep EMİR

Arş. Gör.
Recep EMİR

Araştırma Görevlisi

[remir@nny.edu.tr]

Detay

Büşra CENİKLİOĞLU

Arş. Gör.
Büşra CENİKLİOĞLU

Araştırma Görevlisi

[bceniklioglu@nny.edu.tr]

Detay

Yukarı