EEM 319 İş Hukuku dersi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 202 nolu sınıfta yapılacaktır.

Yukarı